Czy w tej sytuacji zachowanie pieszego wymaga, abyś użył sygnału dźwiękowego?