Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?