Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli?