Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć ostrzegawczego sygnału dźwiękowego?