Kierujesz pojazdem na obszarze zabudowanym. Czy w tej sytuacji użycie sygnału dźwiękowego jest zabronione?