Czy w tej sytuacji natychmiast spróbujesz zatrzymać pojazd?