Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym nadjeżdżającym z przeciwka?