Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed zawracającym pojazdem?