Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie?