Czy w tej sytuacji masz obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku?