Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu?