Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory?