Czy w tej sytuacji masz obowiązek udzielić niezbędnej pomocy ofierze wypadku?