Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać się w zatoce w celu wysadzenia pasażera?