Czy podczas omijania obowiązuje Cię zachowanie bezpiecznego odstępu?