Czy omijając przeszkodę, masz obowiązek zachować od niej bezpieczny odstęp?