Czy w tej sytuacji masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?