Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?