Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się?