Czy w tej sytuacji zmniejszenie prędkości jest uzasadnione?