Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na czas przejazdu pojazdu jadącego z przeciwka?