W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie?
A
Gdy jest on skręcony.
B
Gdy jego górna część jest umieszczona poniżej szyi.
C
Gdy jest on napięty.