Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa?
A
Osoba przewożona na wózku inwalidzkim.
B
Kierujący pojazdem.
C
Kobieta w widocznej ciąży.