Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego?
A
Poważne uszkodzenie silnika.
B
Uszkodzenie hamulców.
C
Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu.