Czy wyprzedzając ten pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?