Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na sąsiedni prawy pas ruchu?