Czy dozwolony jest postój pojazdu na wjeździe do bramy?