Czy ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, aby używając gaśnicy samochodowej, unikać pełnego otwarcia pokrywy komory silnika?