Czy wolno Ci przejechać przez widoczne skrzyżowanie bez zatrzymania się w miejscu wskazanym linią?