Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się, nawet w sytuacji, gdy z żadnej ze stron nie nadjeżdża pojazd?