Czy linia złożona z prostokątów oznacza miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych?