Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza Ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem "stop"?