Czy ta linia ciągła wyznacza Ci miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem "stop"?