Czy w tej sytuacji masz obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia?