Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?