Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od wyprzedzanego rowerzysty?