Czy w tej sytuacji, przed wjechaniem na tory, masz obowiązek upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy?