Czy w tej sytuacji jesteś zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności?