Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności?