Czy przy niepełnym podniesieniu zapór wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy?