Czy w sytuacji, kiedy zapory kolejowe są podniesione masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pociąg?