Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg?