Czy wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli półzapory zostały całkowicie podniesione, a sygnał czerwony jeszcze nie został wyłączony?