Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?