Czy widząc ludzi w płonącym samochodzie, masz obowiązek, jeśli jest to możliwe, udzielić im pierwszej pomocy i wezwać straż pożarną?