Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami widocznymi na skrzyżowaniu?