Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi z kierunku przeciwnego na wprost?