Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek zatrzymać się przed linią złożoną z trójkątów, aby ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwka, który zamierza skręcić w lewo?