Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, udzielić niezbędnej pomocy i powiadomić służby ratunkowe?