Zamierzasz zawrócić. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu?